Søens historie

Solbjerggaard ligger i Strø Bjerge – som er en ås, der blev skabt efter istiden. I 1970’erne blev en grusgrav startet på gårdens område, hvor fint grus blev udvundet fra åsen. Gennem årene blev der nået dybt ned og ind i åsen. Da man under gravningen, var kommet 40 meter ned, målt fra toppen af bjergkæden stødte man på en naturlig kilde med krystalklart vand og dele af området blev oversvømmet. Da gravningen stoppede, var 2 søer blevet skabt, hvor dybden var omkring 16 meter og udgjorde et areal på ca. 170.000 m2 vand – ca. 35 tønder land eller rettere vand. Søen blev første gang taget i brug som Put and Take (ørredfiskeri) i 1981, og er en af de første af sin slags i Danmark. Der blev i starten udsat små foreller af den daværende ejer Ejvind Eriksen, - deres vægt var omkring 300-500 gr.

I 1988 overtog Chris Kristensen området, og han var den første i Danmark til at udsætte Steelheads (Regnbuer fra saltvand) og deres vægt kunne komme helt op på 4,5 kg. Derefter tog det fart, Chris fik en god kontakt til køb af bækørreder, og som noget nyt den gang, kunne vi tilbyde fangst af disse på op til 3 kg. I dag er nogle af fiskene over det dobbelte i størrelse for de to arter.

Chris Kristensen indførte også konkurrencer med et nyt tiltag som udover største fisk også gav muligheden for at fange mærkede fisk med en unik kode – som gav særlige præmier f.eks. en fiskerejse til Irland eller Big game fiskeri. På baggrund af denne mærkning har vi således erfaring med at nogle af fiskene kan gå i over 10 år i denne store sø, før de fanges.

Solbjerggaard Ørredfiskeri søen

Søen er ejet af Chris Kristensen.

Chris Kristensen